In de kinderopvang is het een wettelijk vereiste te werken vanuit de 4 pedagogische basisdoelen, vastgesteld door professor J.M.A. Riksen-Walraven:

 • Emotionele veiligheid
 • Persoonlijke competentie
 • Sociale competentie
 • Normen en waarden

Je kunt dit vereenvoudigd benoemen als: zit het kind goed in zijn vel, wat leert hij allemaal om te ‘groeien’, welke vaardigheden leert hij in het contact met andere kinderen en hoe leert hij wat belangrijk is in de gemeenschap waarvan hij deel uit maakt.

Het GOB van de stichting SKN -waar ik graag mee samenwerk- heeft als missie:

Aandacht hebben voor zowel ouder als kind. Een vertrouwde en veilige omgeving bieden waarin elk kind zich op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden kan ontwikkelen.

Daaruit volgt de visie:

Kinderen en ouders worden benaderd als individu en zijn het waard om in te investeren. De ontwikkeling wordt gestimuleerd vanuit de overtuiging dat elk kind competent is en zichzelf kan ontwikkelen.

Hier kan ik helemaal achter staan en zal ik ook zo goed mogelijk proberen te volgen.

In mijn opvang heb ik nog als speerpunt: gebruik maken van verantwoorde en gezonde voeding. Voor zover verkrijgbaar worden hier biologische producten gebruikt. Tevens wordt er gelet op toevoegingen. Vaak 2x fruit. Er is geen snoep en frisdrank en er wordt geen magnetron gebruikt.


Een gevoel van emotionele veiligheid

Omdat ik een vaste verzorger ben -en dus een vertrouwd gezicht- geeft dit al een basis voor een veilige opvang. Deze wordt versterkt door de manier van communiceren met het kind, het geven van persoonlijke aandacht en het geven van liefde, zodat het kind zich geborgen voelt.

De inrichting van mijn huis is kindvriendelijk. Er is een speelkeukentje en er staan kleine tafeltjes met stoeltjes. Ook is er een breed aanbod van speelgoed en er is veel ruimte om te spelen, zowel binnen als buiten.

Kindjes hebben hier een eigen slaapzak en soms een eigen knuffel.

De dagindeling is deels afhankelijk van het aantal kinderen en het tijdstip van aanwezig zijn, maar er zijn genoeg vaste momenten die herkenbaar zijn voor hen. Eten en drinken aan tafel, boodschappen doen, voorlezen op de bank, zingen, luisteren en dansen met kinderliedjes.


Persoonlijke competentie

Om de ontwikkeling te stimuleren, zorg ik er o.a. voor dat er speelgoed wordt aangeboden dat bij de fase van het kind past. Ze mogen ook zelf kiezen waarmee ze willen spelen. Meestal speel ik even mee -bijv, samen een toren maken van blokken- en laat hen daarna hun eigen gang gaan.

Ook een puzzel maken als ze klein zijn doe ik eerst samen. Bij de grotere die het zelfstandig doen geef ik af en toe een complimentje.

Behalve veel praten, lees ik ook graag voor, zodat een kind een zo ruim mogelijke woordenschat krijgt. Ik heb ook veel plaatjesboeken die ik gebruik bij 1 op 1 situaties.

Wat ik ook erg belangrijk vind is het stimuleren van zelfredzaamheid. Bijv. bij het naar buiten gaan: zelf de jas en schoenen aantrekken. Dit kost soms extra tijd, maar daar houd ik dan rekening mee.

Bij het eten en drinken vind ik het belangrijk, dat een kind zo veel mogelijk zelf eet en ook zelf uit een gewone beker leert drinken.


Sociale competentie

Het is erg leuk om te zien hoe kinderen met elkaar omgaan en hoe ze elkaar kunnen beïnvloeden. Soms moet je een beetje sturen om te zorgen dat ze de ander ‘zien’.

Als een kind iets graag wil hebben van een ander en het afpakt, is dat niet acceptabel en (afhankelijk van de leeftijd) kun je een kind leren vragen of hij het mag hebben. Ook kun je het terug laten geven en samen zoeken naar iets wat er op lijkt.

Soms is het moeilijk om de kinderen alles te laten opruimen. Als je daar iets tegenover zet in de vorm van ‘nadat alles is opgeruimd, gaan we voorlezen’, dan werken ze heel goed samen.

Bij het naar buiten gaan moet iedereen eerst zijn jas en schoenen aan. Vaak helpen de groten uit zichzelf de kleintjes hiermee. Uiteraard bedank ik ze daarvoor.


Waarden en normen

Omgangsvormen:
Dankjewel en alsjeblieft zeggen. Om hulp leren vragen aan mij of ander kind. Geen scheld- of vloekwoorden gebruiken. Aan tafel blijven zitten tot iedereen klaar is.

Andere regels:
Banken en stoelen zijn om op te zitten. Niet gooien met speelgoed. In huis alleen rollen met een bal.

Hygiëne:
Handen wassen na toiletbezoek en voor het eten. Zelf doe ik dit ook na het verschonen of helpen op het toilet. Op tijd neus schoonmaken en tissue in de afvalbak gooien.

Gezond eten:
Bruin-/speltbrood met echte boter of kokosolie, vlees/kaas, bij zoet beleg geen toegevoegde suikers (uitzondering: chocoladeboter).

Drinken bij het eten:
Water, thee, melk, haverdrank

Drinken tussendoor:
Water, thee en diksap

Tussendoortjes:
Soepstengel, ontbijtkoek, eierkoek, rijstwafel, biscuit, komkommer, tomaat, fruit.


Activiteiten:

 • Bewegen
 • Muziek luisteren en zingen/dansen
 • Voorlezen
 • Tekenen/verven
 • Knippen/plakken
 • Kleien
 • Boodschappen doen
 • Spelletjes doen

 • Dagritme:

  • Tussen half 7 en 9 uur worden de meeste kinderen gebracht, en kan er worden ontbeten en vrij worden gespeeld.
  • Half 10 ‘koffietijd’. Ik drink koffie en de kinderen eten fruit, drinken water en krijgen soepstengel
  • Daarna meestal een activiteit. Puzzel, dansen.
  • Rond half 11/11 uur wordt er buiten gespeeld of gewandeld.
  • Om 12 uur wordt er gegeten.
  • Half 3/3 uur fruit en water of diksap met koekje
  • Daarna vrij spelen.
  • Ophalen kinderen tussen 15.00 en 18.00.

  Bovenstaand schema is een richtlijn, en wordt aangepast aan de kinderen die er op dat moment zijn, en is mede afhankelijk van hun behoeftes qua slapen e.d.

  Daarbij probeer ik zoveel mogelijk buiten te zijn met de kinderen.


  Voor wat betreffende opvang bij ziekte, vakantie(s) of het toedien van medicijnen hanteer ik hier bij Elsjeviederelsje natuurlijk ook richtlijnen. Deze worden niet hier benoemd, omdat de ervaring heeft geleerd dat het bij opvang van (kleine) kinderen meer om een kwestie van vertrouwen gaat, dan een waslijst aan regels. Dat het klikt tussen mij (Els) en jullie (de ouders/verzorgers) is het meest van belang. Van daaruit kunnen er gezamenlijke afspraken gemaakt worden. Deze worden vastgelegd in de vorm van een contract.


  Elsjeviederelsje is ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klik hier voor meer informatie.

  Het laatste inspectierapport is van juni 2017.